İade Politikası

1. ARKAPLAN


BITFEKS.COM, kullanıcının verilen hizmetlerin kalitesinden memnun olmaması durumunda, kullanıcıya geri ödeme hakkını garanti eder.
Ayrıca, BITFEKS.COM kullanıcı hesabı zaten finanse edilmişse ve fonlarının iade edilmesi buna rağmen talep edilirse, kullanıcının fikrini değiştirme hakkına sahip olduğunu beyan eder. Her iade BITFEKS.COM tarafından özenle incelenir ve tamamlanır.
NOT:
Bu “Geri Ödeme Politikası” yalnızca işlem ücretleri ve kullanıcı fonu ile ilgilidir.
Bu Geri Ödeme Politikası, kullanıcılar arasında kripto-para birimleri ile GHS'nin alım-satımı ile ilgili işlemleri kapsamamaktadır ve satın alınan kripto-para birimleri ve GHS için herhangi bir geri ödeme anlamına gelmemektedir.
BITFEKS.COM, satın alınan kripto-para birimleri ve GHS'nin geri ödemelerine ilişkin herhangi bir ihtilaf durumunda kullanıcılara yardımcı olmak için elinden gelen çabayı göstermeyi taahhüt eder.
Orijinal tutarı aşan iadeler yasaktır.


2. TANIMLAR


1. Bankacılık Günü: (Çek Ödeme Politikası).
2. İş Günü: Birleşik Krallık'ta haftanın her resmi çalışma günü anlamına gelir.
3. Ters İbraz: Kullanıcının parasının, ihtilaflı ve / veya hileli işlem nedeniyle “İHRAÇ EDEN BANKA” tarafından iade edilmesi anlamına gelir.
4. Uygunluk Ölçütleri: Geri ödeme veya iade için yerine getirilmesi gereken gereklilikler anlamına gelir.
5. Finansman: (Çek Ödeme Politikası).
6. İade Formu: BITFEKS.COM formunun, Para'nın iade edilmesini talep eden Kullanıcı tarafından doldurulması gerektiği anlamına gelir.
7. Fonlar: (Çek Ödeme Politikası).
8. Veren Banka: Kullanıcıya Kart Sahibi olarak ödeme kartını veren banka anlamına gelir.
9. Orijinal tutarı iade etme: Belirli üye işlemlerinin tutarından düşülen işlem ücretinin kesin miktarıdır.
10. Geri Ödeme Formu: BITFEKS.COM formunun, geri ödeme talebinde bulunan kullanıcı tarafından doldurulması gerektiği anlamına gelir.
11. İade: Kullanıcının belirli İşlemlerle ilgili olarak ödediği İşlem ücreti miktarını geri vermek anlamına gelir.
12. İade orijinal tutarı: Kullanıcının hesabında biriken tutarın kesin miktarıdır.
13. İade: Kullanıcının hesabına aktarılan fonlarını geri vermek anlamına gelir.
14. İşlem Ücretleri: Geçerli bir geri ödeme isteğini işledikten sonra bir banka / finans kurumu tarafından kesilen ücret anlamına gelir.
Bu “Geri Ödeme Politikası”ndaki diğer tüm terimler ve tanımlar, Kullanım Şartları'nınkiyle aynı manaya sahiptir.


3. GENEL KOŞULLAR


BITFEKS.COM servisleri için ödeme yapmış olan, yani bir işlem ücreti ödediğini veya hesabını finanse ettiğini belirten kullanıcı, burada belirtildiği üzere uygunluk kriterleri uyarınca bir iade talebinde bulunabilir.
Geri ödeme / iade yalnızca kullanıcının uygunluk ölçütlerine tam uygun olduğu durumlarda dikkate alınacaktır. Kullanıcının uygunluk kriterlerinden herhangi birini karşılayamaması durumunda, BITFEKS.COM, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, kullanıcının geri ödeme / iade talebini reddetme hakkına sahip olacaktır.
Bir geri ödeme / iade talep etmek isteyen kullanıcı bir  geri ödeme / iade formu talep etmeli, doldurmalı ve ilgili formu BITFEKS.COM destek adresine göndermelidir.
destek@BITFEKS.com adresine gönderilen istek üzerine iade formunuzu alabilirsiniz.
Yasaklı davranışları önlemek için, geri ödeme / iade ile ilgili tüm ödemeler ve bilgiler hakkında BITFEKS.COM tarafından doğrulanma talebinde bulunulabilir. Böyle bir durumda BITFEKS.COM kullanıcıdan kimlik belgeleri, kredi kartının ve faturanın kopyası ve / veya sorunlu ödemenin yapıldığını kanıtlayan diğer belgeleri de içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan belirli belgeleri sağlamasını isteyebilir. Kullanıcının BITFEKS.COM talebi üzerine üç (3) gün içinde uygun belgeleri veya bilgileri sunmaması halinde veya verilen belgelerin doğruluğu konusunda herhangi bir kuşku duyulması durumunda BITFEKS.COM, kullanıcının iade talebini reddetme hakkına sahip olacaktır.
BITFEKS.COM, kullanıcının geri ödeme / iade formunu uygulanabilir olan en kısa sürede işleyecektir. Yanıt süreleri, talebin belirtilen nedenlerine bağlı olarak değişecektir. Her halükarda BITFEKS.COM, kullanıcıya talebin sonucu hakkında burada belirtilen zaman çizelgeleri uyarınca bildirimde bulunacaktır.
Geri ödeme / iade talebi, BITFEKS.COM tarafından yapılan titiz doğrulamadan sonra onaylanacaktır veya reddedilecektir.
NOT: İade formunun sunulması, kullanıcının isteğinin karşılanacağını garanti etmez.


4. İADE UYGUNLUK KRİTERLERİ


(i) Tüm Geri Ödeme talepleri yalnızca İşlem yapıldıktan sonra kırk sekiz (48) saatten daha geç olmamak kaydıyla BITFEKS.COM tarafından ihbar alındığında kabul edilecektir.
(ii) Yukarıdaki paragrafta (i) belirtilen bildirimin, iade formunu doldurarak BITFEKS.COM'ya verilmesi gerekmektedir.
(iii) Tamamlanan iade formu, BITFEKS.COM elektronik posta adresine konu satırında 'Geri Ödeme İsteği' ile gönderilmelidir.

5. GERİ ÖDEME KRİTERLERİ


(i) Tüm geri ödeme talepleri, iade formu doldurularak BITFEKS.COM'a sağlanmalıdır.
(ii) Tamamlanan iade formu BITFEKS.COM elektronik posta adresine konu satırında 'İade İsteği' ile gönderilmelidir.
(iii) BITFEKS.COM, kullanıcı aksi açıkça kabul etmedikçe kullanıcının ödeme yapmak için kullandığı ödeme yöntemini kullanarak geri ödemeyi sağlar.

6. İŞLEM SÜRESİ


Geri ödeme / iade formu alındığından tarihten itibaren on beş (15) iş günü içerisinde BITFEKS.COM, daha fazla bilgi istemek (gerekirse) için kullanıcı ile temasa geçecek ve kullanıcı bu bilgileri mümkün olan en kısa zamanda temin etmek durumunda kalacaktır (bu talebi takiben en geç on dört (14) gün).
BITFEKS.COM, geri ödeme / iade ile ilgili nihai kararında kullanıcıya e-posta ile bildirimde bulunacaktır:
• İstenen son ek belge veya bilgileri aldıktan sonra on beş (15) iş günü içerisinde,
• Daha fazla bilgi veya belge talep edilmediği takdirde geri ödeme / iade formu alındıktan sonra yirmi (20) iş günü içerisinde,
Geri ödeme / iade, gecikme olmaksızın ve BITFEKS.COM'un kullanıcının geri ödeme / iade hakkına sahip olduğunu kabul ettiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde işlenecektir.
Aşağıdaki durumlarda, kullanıcı geri ödeme / iadesinde onay alamayacaktır:
• BITFEKS.COM tarafından talep edildiğinde, kullanıcı BITFEKS.COM'ya burada belirtilen şartlar dahilinde bilgi ve / veya belge (ler) sağlamanmaz ise,
• BITFEKS.COM'nun, kullanıcının yasaklı davranış dahil olmak üzere hileli veya yasa dışı faaliyetlere sahip olduğunu veya bu şekilde yer aldığını veya herhangi bir şekilde karıştığından şüphelenmesi durumunda,
• Geri ödeme / iade yapılmaz.
NOT: BITFEKS.COM, geri ödeme / iade soruşturması yürütülürken kullanıcı fonlarını kilitleme hakkını saklı tutar, yani bu soruşturma sırasında fonlara erişilemez.

7. CHARCEBACK (PARANIN ÇEKİLMESİ) DURUMU


BITFEKS.COM, kullanıcının herhangi bir ters ibraz talebini onaylamadan önce, ödemelerinizle ilgili herhangi bir sorunu çözmek için BITFEKS.COM’daki iletişim bilgilerinizi kullanarak kendisine ulaşılmasını bekler. Bu durum, kullanıcının banka / finans kurumuna karşı sahip olabileceği herhangi bir hak ve / veya talebi etkilemez.
BITFEKS.COM, kullanıcı tarafından yapılan herhangi bir “Charceback” talebini araştıracak ve herhangi bir hizmet veya işlemin iptal edilip edilmediğini müşterinin ihraç talebi verilen bankasına bildirecektir.
BITFEKS.COM, kullanıcının hesabını askıya alma ve ters ibraz soruşturma prosedürü sırasında kullanıcı fonlarını kilitleme hakkını saklı tutar.

8. DİĞER DURUMLAR


Geri ödeme / iade işleminin yapılmasından doğan masraflar, yalnızca kullanıcı tarafından karşılanacaktır. Bu ücretler, geri ödeme / iade son miktarından düşülecektir.
Mevzuatta değişiklik olduğunda bu iade politikası zaman zaman değiştirilecektir. İade politikasının şart ve koşulları BITFEKS.COM tarafından değiştirilebilir ve herhangi bir değişiklik durumunda BITFEKS.COM uygun bir açıklama yapma hakkını saklı tutar. BITFEKS.COM üzerinden güncelleme verildikten sonra değişiklikler geçerli olacaktır.
Kullanıcı revize edilen geri ödeme ve iade politikasını kabul etmiyorsa, BITFEKS.COM hizmetlerini kullanmaya devam etmemelidir. Kullanıcının, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra servisleri kullanmaya devam etmesi durumunda, hizmetleri yeni geri ödeme ve iade politikasına uygun şekilde sınırlandırmalarla kullanır.