Kullanım Sözleşmesi

1.TARAFLAR VE AMAÇ

İşbu hizmet sözleşmesi www.bitfeks.com adresinden erişilen siteye kullanıcı olarak kaydolan kişi arasında, sitede sunulan hizmetler kullanılrken karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirtmek amacı ile düzenlenmiştir.

2.TANIMLAR

Bu sözleşmede geçen;

2.1 Bitfeks: bitfeks.com ifade eder.

2.2 Site: www.bitfeks.com alan adından ve bu alan adına bağl alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.

2.3 Kripto Para: Kriptografik olarak güvenli işlem yapmaya olanak sağlayan, merkezi olmayan bir yapı içerisinde ve belli bir değere sahip olan dijital varlığı ifade eder.

2.4 Cüzdan: Kripto paranın adreslerini ve şifrelerini tutan, kripto paranın adresler arasında transferine olanak sağlayan bilgisayar dosyasını ifade eder.

2.5 Adres: Kripto paraların dijital değer olarak bulunduğu, kriptografik olarak rastgele oluşturulan, rakam ve harflerden oluşan dizilerini ifade eder.

2.6 Kullancı: Site'ye üye olan ve site'de sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2.7 Sözleşme: İşbu hizmet sözleşmesini ifade eder.

3.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Gerek kişi kullanıcının siteye üye olup siteyi kullanabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. 18 yaşını doldurmamış gerçek kişilerin üyelikleri Bitfeks tarafından onaylanmayacak ve bu kullancıların sitede herhangi bir işlem yapmalarına müsaade edilmeyecektir.

3.2 Kullancı, siteye üye olurken ve kullanıcının sitedeki üyeliği aktif olduğu sürece Bitfeks tarafından talep edilen bilgileri tam ve doğru şekilde vermekle yükümlüdür. Gerçeğe aykırı veya eksik bilgi verilmesi halinde kullanıcının hesabı askıya alınacak, kullanıcı tarafından ilgili yanlışlık veya eksiklik giderildikten sonra hesabı tekrar aktif edilecek, kullanıcı tarafından yanlışlığın veya eksikliğin giderilmemesi halinde Bitfeks tarafından kullanıcı hesabı kapatılacaktır.

3.3 Kullanıc, dilediği zaman hesabının kapatılmasını Bitfeks’ten talep edebilir. Talep neticesinde makul süre içinde Bitfeks tarafından kullanıcının hesabı kontrol edilir, hesap kapatmaya engel bir durum olmadığı takdirde kullanıcının hesap kapatma talebi yerine getirilir.

3.4 Kullanıcı hesabının herhangi bir sebeple kapatılması halinde kullanıcının sitedeki parasal ve dijital varlığı bu durumdan etkilenmez. Kullanıcıya ait olmak kaydıyla kullanıcının TL varlığı kullanıcının bildireceği bir hesaba, dijital varlığı ise yine kullanıcının bildireceği bir cüzdan adresine aktarılır.

3.5 Bitfeks, kullanıcılarının kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini ve sitedeki işlemlerini 3.kişi konumunda olan diğer kullanıcılara, özel kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarmamayı, onlarla paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder.

3.6 Bitfeks, kullanıcılarının sitedeki işlemlerini, mevcut pozisyonlarnı ve açık emirlerini diğer kullanıcılarla paylaşmayacaını ve aynı zamanda hem Bitfeks’e hizmet akdi ile bağlı çalışanlar adına hem de Bitfeks olarak kullanıcıların karşı kullanıcının zararına sonuç doğuracak herhangi bir ilem yapmamayı kabul ve taahhüt eder.

3.7 Kullanıcı, sitedeki tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarnın, ara yüzlerinin, içeriklerinin, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai haklarının sahibinin Bitfeks’e ait olduğunu kabul eder ve bunlar üzerinde bir hak iddia edemez. Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif hakları tamamen Bitfeks’e aittir. Bitfeks tarafından servislerin, hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına hiçbir şekilde izin verilmemektedir.

3.8 Kullancı, sitedeki hesabını 3.kişilere satamaz, kiralayamaz ve 3.kişilerin kullanımına sunamaz. Böyle bir durumun tespiti üzerine kullanıcı hesabı kapatlır ve bu kullanıcının sitede işlem yapmasına müsaade edilmez.

3.9 Kullanıcı, yürürlükteki mevzuata uygun olarak sitede işlem yapabilir. Hukuka aykırı bir işlem yapıldığının fark edilmesi üzerine kullanıcı hesabı Bitfeks tarafından kapatılır.

3.10 Kullanıcı, siteye üye olurken belirlemiş olduğu şifreyi ve doğrulama/güvenlik kodlarını 3.kişilerle paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Bitfeks servislerinin kullanılmas halinde Bitfeks hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullancının hatasından doğan veya doğacak, her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Bitfeks yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve çalışanlarının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.11 Kullanıcının sitedeki işlemlerinin şüpheli olarak grülmesi halinde Bitfeks tarafndan kullanıcının bakiyesi kullanıcıya iade edilir.

3.12 Kullanıcı, sitede hesap sahibi olmak için bir üye formu doldurur. Kullanıcı sitede yalnız tek hesap açabilir, sitede çoklu üyelik hakkı bulunmamaktadır, bu şekilde bir tespitin yapılması halinde kullanıcının tüm hesapları Bitfeks tarafından kapatılır. Sitede işlem yapmak isteyen kullanıcı, Bitfeks tarafından istenen yolla kimliğini teyit etmelidir. Aksi takdirde, Bitfeks kullanıcının hesabını askıya alma ya da kapatma hakkına sahiptir.

3.13 Para yatırma ve çekme işlemlerinin, Kullanıcı ile aynı ismin altına kaytlı olan banka hesabından yapılması zorunludur.

3.14 Bitfeks, aynı nitelikteki alış satış sitelerinden bağımsız bir şirkettir ve herhangi bir kuruluşun temsilcisi değildir. Kullanıcı tarafından Bitfeks’e ait site haricinde bir alış satış platformunda yapılan alış satış işlemlerinden ve bu işlemlerden doğan ya da doğacak zararlardan Bitfeks hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.15 Kullanıcı tarafından sitedeki hesabına para yatırma işlemi yalnızca kendi adına kayıtlı bir banka hesabından yapabilir. Kullanıc sitede olan parasını yalnızca kendi adına kayıtlı bir banka hesabına çekme talimatı verebilir. Kullanıcılar ATM'ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile sitedeki hesabına para yatıramaz. Kullanıc havale ve eft ile sitedeki hesabına para yatırabilir.

3.16 3.kişiler tarafından başka kullanıcı adına para yatırılması halinde, yatırılan bu para kullanıcı hesabına tanımlanmaz ve yatırılan para, parayı yatıran kişinin hesabına iade edilir.

3.17 Bitfeks destek hizmetlerini yalnızca bildirmiş olduğu e-posta adresi üzerinden sağlamaktadır. Bitfeks bu e-posta adresi dışında bir yöntem ile kullanıcılarına destek hizmeti sağlamaz, destek yazışmalarında şifre sormaz, kullanıcılarından kripto para göndermeleri iin bir kripto para adresi bildirmez. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup, Bitfeks bahsi geçen e-posta adresi dışındaki bir adresten gönderilmiş bir e-posta sebebiyle kullanıcılarının uğradığı ya da uğraması muhtemel zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamaz.

3.18 Kullanıcılar, kendi hesaplarının güvenliklerini sağlamak zorundadır. Bu kapsamda güçlü bir şifrenin oluşturulmas, kullanıcı adı ve şifresinin kimseyle paylaşılmaması, site’de kullanılan şifrenin yalnızca site'de kullanılması, site’ye her zaman “https” yoluyla bağlantı kurulması ve siteye girişlerde “www.bitfeks.com ya da "www.bitfeks.com" adreslerinin kontrol edilmesine dikkat edilmelidir. Bu güvenlik önlemleri, tavsiye niteliğinde olup, söz konusu güvenlik önlemleri alınmış olmasına rağmen, kullanıcının doğmuş ya da doğacak olan zararlarından Bitfeks sorumlu tutulamaz.

3.19 Bitfeks bir kripto para alış satş platformudur. Site üzerinden kullanıcılar birbirlerine aık arttırma veya eksiltme yöntemi ile kripto para birimlerini alır veya satarlar. Bitfeks, aracı bir site olup, sitedeki kripto paraların fiyatlarının belirlenmesinde bir etkisi yoktur. Fiyatların belirlenmesinde tamamen kullanıcıların alım satım işlemleri etkilidir. Bu fiyatların belirlenmesinde ve fiyat hareketlerinden dolayı kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan hiçbir şekilde Bitfeks sorumlu tutulamaz.

3.20 Kripto paraların nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi mümkün olmadığından, kripto paraların ktüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya mspet zararlarından Bitfeks sorumlu tutulamaz. Bu hususta her ne şekilde olursa olsun Bitfeksin yasal bir sorumluluğu doğması halinde bu zarara sebebiyet veren kullanıcı Bitfeks’in tüm zararlarını faiziyle birlikte tazmin etmekle yükümlüdür. Kullanıcılar, hizmet sözleşmesini onaylayarak yukarıda belirtilen hususları kabul ve taahhüt etmektedir. 

3.21 Kullanıcılar, işbu sözleşmenin kabul edilip onaylanması ile sitede sunulan tüm hizmetlerin, alım satım işlemlerinin, kripto para birimlerine yatırımının risklerini anladıklarını ve yatırımın sebep olduğu ya da olabileceği zarar ve ziyanlardan Bitfeks’i sorumlu tutmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

3.22 Kripto para kullanımı ile ilgili yasal sorumluluklar ve vergi mükellefiyetlerinden kullanıcılar bizzat sorumludur. Kullanıcıların kazanç ve kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetlerinden Bitfeks sorumlu tutulamaz.

3.23 Bitfeks, kullanıcılar adına muhafaza edilen hesaplarda bulunan kripto paraların güvenliği için basiretli bir tüccar olarak azami özeni göstermekle yükümlüdr. Kullanıcılara ait kripto paralar herhangi bir siber saldırıya karşı güvenli cüzdanlarda saklanır ancak Bitfeks’in tüm bu çabalarına rağmen yine de oluşabilecek hırsızlık / dolandırıcılık olaylarından dolayı Bitfeks sorumlu tutulamaz.

3.24 Bitfeks, ilemlerin teknik hatalardan dolayı, gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi durumlarda, sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adna, bu işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında bu Kullancı hesapları dondurulabilir, eğer herhangi bir ödeme yapıldı ise haksız yapılmış ödemenin iadesi istenebilir, iade edilmemesi halinde Bitfeks her trlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir. Bu tarz işlemlerden dolayı Bitfeks sorumlu tutulamaz ve hak talep edilemez. Bitfeks, sitede oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir ekilde sorumlu tutulamaz. Kısa süreli ya da uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan Bitfeks sorumlu tutulamaz.

3.25 Bitfeks para yatırma ve çekme kurallarında değişiklik yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Para yatırma ve çekme kuralları, site üzerindeki ücret ve limitler sayfasında ve diğer sayfalarda bulunan uyarılar ve kuralların bütünüdür. Kullanıcı söz konusu metinleri okuduğunu, içeriklerine vakıf olduğunu ve kabul ettiğini beyan etmektedir. 

3.26 Bitfeks, kullanıcı tarafından yapılan havale/eft işlemlerini makul sayılabilecek sürede yerine getirecektir. Para yatırma veya para çekme işlemlerinin yürürlükteki mevzuatta sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan Bitfeks sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısndan kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince, kullanıc sitede bulunan parası için herhangi bir suretle faiz talebinde bulunmayacaktır. 

3.27 Kullanıcı, siteye kayıt olurken bildirdiği e-posta vasıtasıyla veya site’deki destek sayfası aracılığıyla Bitfeks ile iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletiim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak, e-postaları alabilmek için Bitfeks’in gönderim yaptığı e-posta adresini güvenilir e-posta adresi olarak belirlemek ve Bitfeks’in kullanıcıya göndermiş olduğu e-posta ieriğinde yer alan güncellemelere, duyurulara ve değişikliklere uymak durumundadır. Kullancıya ait sistemde kayıtlı olan e-posta adresine yapılan bildirimler Tebligat Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca resmi bildirimler niteliğinde olup kullanıcı adresinin her daim doğru ve ulaşılabilir olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

3.28 Kullanıcı, siteye üye olduğunda sözleşmenin tüm maddelerini okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, kripto para ile ilgili BDDK, SPK ve diğer kurumlar tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının siteye üye olmaması ve sitenin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.

3.29 İşbu sözleşme Bitfeks tarafından sitede ilan edildiğinde geerlilik kazanır.

3.30 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamamazlığ, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

3.31 Site, ilgili yazılım ve içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Bitfeks’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Bitfeks, site’nin kullanımının kesintisiz ve hatasız olması için elinden gelen imkanı kullanacağını taahhüt etmekle birlikte her zaman için kesintisiz ve hatasız olacağını taahhüt etmemektedir. Bitfeks, site’nin her zaman erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Site’ye erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine dair garanti vermemektedir. Kullanıcı, site’ye erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Bitfeks, söz konusu engelleme veya kesintilerden yahut site’ye üçüncü kişilerce yetkisiz erişimlerden ve kullanıcıların bunlardan kaynaklanan zarar ve kayıplarından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

3.32 Site’nin erişilemez, alım satım işlemlerinin yapılamaz hale gelmesinde Bitfeks’in bir kastının olduğunun tereddütte yer bırakmayacak şekilde ispat edilmesi halinde Bitfeks bu durumdan kaynaklanan kullanıcı zararını karşılayacağını beyan ve taahhüt eder.

3.33 Kullanıcı tarafından kripto paraların çekimi istenilen cüzdan adreslerini bildirme yetkisi kullanıcıda olup bu cüzdan adreslerine Bitfeks’in bir müdahalesi olmayıp Bitfeks’in, site üzerinden kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin sorumluluğu kripto paraların aktarılması için makul teknik çabayı göstermekle sınırldır.

3.34 Site, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilere hizmet verir.

4.ÜCRETLENDİRME

4.1 Bitfeks, sağlamş olduğu hizmetler karşılığında kullanıcıdan alacağı ücreti site’nin “ücret ve limitler” bölümünde ilan edecektir. Ücretlerde yapılacak değişiklik üyelere e-posta yolu ile bildirilecek ve güncel ücret ve limitler site’nin ücret ve limitler” bölümünde ilan edilecektir. Kullanıcnın, işbu sözleşmeyi kabul ve onaylanması ile bu işlem ücretinin alınmasını kabul etmiş sayılacaktır.

4.2 Bitfeks, her alış-satış işleminde kullanıcılarından kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir. Bitfeks, önceden kullanıcılara duyuru yapmak şartıyla bu ücret ve oranlar üzerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılacak değişiklikler sitede yayınlandığı andan itibaren duyurulduğu şekilde uygulanacaktır.

4.3 Bitfeks, her ne ad altında olursa olsun kullanıcıdan gizli ücret almamayı, bu şekilde aldığı ücreti kullanıcıya iade etmeyi beyan ve taahhüt eder.

4.4 Kripto para transferleri iade edilemediğinden dolayı Bitfeks tarafından kullanıcıdan alınan kripto para transferi hizmet bedeli ya da işlem masrafı iade edilmez.

5.GİZLİLİK POLİTİKASI

5.1 Bitfeks, işbu sözleşmenin kullanıcı tarafından kabul ve onaylanması halinde, hizmet sözleşmesinde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında kullanıcılarn şahsi ve finansal bilgilerini (kimlik, fatura, adres, e-mail, telefon, alım satım işlemleri, portföy bilgileri vb.) yasal zorunluluklar haricinde üçüncü şahıslara ve şirketlere vermeyeceğini beyan ve taahhüt eder. Bitfeks, kullanıcıların hesap oluşturma aşamasında vermiş oldukları kişisel bilgileri "kullanıcı bilgi formu" adında listeler ve kayıt altına alır. 

5.2 Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuat kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde Bitfeks, kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkna ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez ve Bitfeks’e herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

5.3 Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasınn gerektiği, Bitfeks’in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili, kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduu, yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde Bitfeks kullanıcının bilgilerini ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına açıklayabilecektir.

5.4 Bitfeks, site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. partilerin çeşitli hizmetlerine ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar aracılığıyla anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. Bitfeks, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

5.5 Bitfeks, kullanıcıların IP adreslerini, site'ye erişim sağladıkları cihazların modellerini, işletim sistemlerini ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Bitfeks, bu kayıtları kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak, sistem ve kullanıcı hesap güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amaçları için kullanabilir.

5.6 Kullanıcı işbu sözleşmeye onay vererek Bitfeks ürün ve hizmetleri ile kampanyaları hakkında her türlü elektronik iletiler almayı kabul etmiş olur.

6.SORUMSUZLUK BEYANI

6.1 Site üzerinde sunulan her tür içerik, 3. Partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Bitfeks tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar; sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsz olabilir. Bu tür durumlarda Bitfeks hiçbir sorumluluk üstlenmez.

6.2 Bitfeks tarafından kullanıcılara gönderilen duyurular, bilgilendirme yazıları, değişiklik mesajları, güvenlik mesajları kullanıcı tarafından hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi olarak algılanamaz. Bitfeks, kullanıcılara hiçbir şekilde yatırıma esas görüş ve bilgi vermez. Bitfeks tarafından sunulan içeriklerde, herhangi bir kişiye/kuruma/şirkete/markaya yapılan atf, bu kişilerin/kurumların/şirketlerin/markaların piyasa değerlerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değerlerine etki yapacak veya hisse senetlerinin satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik bir tavsiye deildir.

7.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

7.1 Site’nin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu site ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu hizmet sözleşmesi, sitedeki bölmlerde yer alan açıklamalar ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuku esas olup, İstanbul(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. SZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

8.1 Bitfeks, hizmet sözleşmesinde tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına tek taraflı olarak haizdir. Yapılan değişiklikler site üzerinde ilan edildiğin andan itibaren geçerli olmaya başlar.

9. YÜRÜRLÜK VE KABUL

9.1 İbu sözleşme kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabul ile birlikte yürürlüğe girecek olup onayla birlikte kullanıcı işbu sözleşmenin her maddesini ayrı ayrı okuduğunu ve anladığını beyan ve kabul etmiş olur. Kullanıcı hesabı aktif olduğu sürece sözleşme hükümleri geçerli olmaya devam edecektir.