ERP Nedir?

ERP Nedir?

ERP’nin tam açılımı kurumsal kaynak planlamadırERP nedir? Sorusuna yanıt olarak, bir kurumun satın alma, risk ve proje yönetimi, muhasebe ve benzeri iş faaliyetleri için kullandığı yazılım türü yanıtı verilebilir.

ERP’ler işletmelerin ellerinde bulunan kaynakları topladıktan sonra, kolay ve verimli biçimde kullanılmasına olanak sağlayan yazılımlardır. ERP sistemleri içerisinde genel olarak bütünleşik veritabanları bulundururlar.

İçerdikleri veri tabanlarının çokluğu ve bütünleşik yapıda olması sayesinde kolay biçimde veri aktarımı yapabilirler. Birden fazla sayıda olan iş sürecinin kolay biçimde planlanması ve verimli biçimde uygulanması için bu veri akışı oldukça önemlidir.

ERP Sistemlerinin Çalışma Prensipleri Neler?

ERP’ler tasarım aşamasından itibaren hedefe yöneliktirler. ERP sistemleri kodlama aşamasında veritabanı üzerinde şema yapısını kolay kullanabilir şekilde yazılırlar. Bu sayede kurum veya kuruluşlar içerisinde olan tüm bilgiler veritabanı içerisinde yer alabilir ve kolay iş akışı sağlanabilir.

ERP bazlı sistemler kullanıcılar arasında da bağlantı sağlarlar. Örnek olarak finans departmanı ile halkla ilişkiler departmanı arasında bağlantı kurabilir, işlem önceliği ve işlem sırasını belirleyebilirler.

ERP çalışma prensipleri arasında;

  • İş akışını kontrol etme,
  • Verileri doğru biçimde toplama ve yayma,
  • İşlemleri analiz ve organize etme,

Gibi maddeler yer almaktadır. Tüm bilgilerin bütünleşik veritabanlarında tutulması ise maliyet hesaplaması ve gereksinimlerin belirlenmesi işlemlerini oldukça kolaylaştırmaktadır.

ERP Nedir?

ERP Ne İşe Yarar?

ERP kurumsal hayatın olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. ERP ne işe yarar? Sorusunun kurumsal hayatta olan eş değeri, elektrik ne işe yarar? Sorusu ile aynı seviyelerdedir.

ERP oldukça fazla sayıda iş tipinin bir arada sorunsuz biçimde ilerlemesini sağlamaktadır. Uçtan uca sistemleri sayesinde tüm bilgiler aynı çatı altında toplanabilir. Aynı çatı altında toplanan tüm bilgiler için farklı erişim seviyeleri oluşturulabilir. Farklı erişim seviyeleri sayesinde her birim kendi için gerekli olan verilere erişebilirken, şirket yöneticileri veya ERP’de izin sahibi olan kişiler tüm verilere erişebilir.

ERP ne işe yarar? Sorusunun yanıtının ikinci kısmı ise finansal bilgilerin depolanmasıdır. Finansal bilgilerin yanı sıra, sipariş bilgileri de ERP’ler üzerinde depolanmaktadırlar. Siparişin ilk olarak şirkete ulaştığı andan, siparişin hazırlık sürecine, sipariş hazırlandıktan sonra müşteriye nasıl ulaştırılacağına kadar geçecek olan tüm süreç ERP’ler sayesinde kolayca erişilip planlanabilir.

ERP’ler aynı zamanda stok kontrolünün de gelişmesini sağlarlar. Stok kontrolü arttıkça hizmeti verilen ürünün depolanması ve ulaşılması kolaylaşacaktır. Stok kontrollerinin ERP’ler tarafından kesin biçimde tutulmasının sebebi, ürünün üretildiği andan itibaren sisteme kayıt edilmesinden kaynaklanmaktadır.

ERP Nedir?

ERP’nin Geçmişi ve Günümüz ERP Sistemleri Hakkında Bilgiler

ERP sistemlerinin geçmişi 1990’lı yıllara dayanmaktadır. 1990’lı yıllarda ERP sistemleri çalıştırılacağı zaman, bu sistemler için özel olarak tasarlanmış makineler ve o makinelere uygun odalar tahsis edilmek zorundaydı.

ERP’nin ilk çıktığı günlerde olan masrafı oldukça yüksek seviyelerdeydi. Özellikle kurumlar kendi istekleri doğrultusunda programa yeni özellikler eklemek istedikleri zaman, yeni yazılımcı masrafı da hali hazırda yüksek seviyelerde olan bu masraflara eklenmekteydi.

Gün geçtikçe ERP kullanımı daha yaygın ve daha ekonomik hale geldi. ERP sistemleri kullanım sıklığı arttıkça, ERP’ler üzerinde yeni teknolojiler denenmeye başlandı.

Zaman ilerledikçe bulut sunuculardan ERP hizmeti kurumlara verilmeye başladı. Yani büyük odalar ve büyük makinelerin getirdiği yüksek maliyetleri ortadan kalkmaya başladı. Bulut sistemi yaygınlaştıkça, yüksek işlem gücüne sahip sunucular tarafından pek çok şirket hizmet almaya başladı.

ERP sistemleri sayesinde pek çok şirket kendine değer kattı ve daha nicesi kendine değer katacak gibi duruyor.

Gündelik yaşantımız için elektrik ne kadar önemliyse ERP’de kurumlar için o kadar önemlidir.

 

 

Bir cevap yazın